اتصال به روش PPTP:

برای ساختن کانکشن وی پی ان مسیر زیر را دنبال کنید.

Menu > Setting > Connectivity > VPN > New > PPTP

فیلدها را به صورت زیر پر کنید.

VPN Name: یک نام دلخواه وارد کنید.
Server: با اتصال به آدرس زیر به صورت خودکار به خلوت ترین سرور هدایت خواهید شد، آدرس سرور را حتما با حروف کوچک بنویسید.

VPN-PPTP.20DNS.CO

Username: نام کاربری اشتراک خود را با حروف کوچک وارد کنید.
Password: رمزعبور اشتراک خود را با حروف کوچک وارد کنید.

گزینه Encryption را غیرفعال کرده و تنظیمات را ذخیره کنید.

از این پس میتوانید از طریق همین مسیر به وی پی ان متصل شوید.


اتصال به روش L2TP IPSec/PSK:

برای ساختن کانکشن وی پی ان مسیر زیر را دنبال کنید.

Menu > Setting > Connectivity > VPN > New > PPTP

فیلدها را به صورت زیر پر کنید.

VPN Name: یک نام دلخواه وارد کنید.
Server: با اتصال به آدرس زیر به صورت خودکار به خلوت ترین سرور هدایت خواهید شد، آدرس سرور را حتما با حروف کوچک بنویسید.

VPN-L2TP.20DNS.CO

Username: نام کاربری اشتراک خود را با حروف کوچک وارد کنید.
Password: رمزعبور اشتراک خود را با حروف کوچک وارد کنید.
Auth Type: این قسمت را با برروی Pre-Shared Key قرار دهید.
Pre-Shared Key: این قسمت را با عبارت 20speed پر کنید. حتما با حروف کوچک نوشته شود.

گزینه Enable Secret را غیرفعال کرده و تنظیمات را ذخیره کنید.

از این پس میتوانید از طریق همین مسیر به وی پی ان متصل شوید.


نکات مهم:

- جهت تست این سرویس از نام کاربری و رمزعبور 20speed استفاده کنید، این اشتراک تست هر ۵ دقیقه یک بار قطع می شود.

- درصورتی که با هریک از روش های اتصال مشکلی دارید، روش دیگر را امتحان کنید. توصیه می شود در هر روش سایر سرورها را نیز تست کنید.
نظر خود را با ما در میان بگذارید
اطلاعیه‌های مهم